U-arvo


U-arvo eli lämmönläpäisykerroin (aikaisemmin k-arvo) kertoo lämpövuon eli lämpövirran, joka läpäisee rakenteen. Yksinkertaisesti muotoiltuna U-arvo kuvaa rakennuksen eri osoien lämmöeristyskykyä. U-arvon yksikkö on W/(K•m²), eli wattia kelviniä ja neliömetriä kohden. Mitä pienempi arvo on, sitä tehokkaampi lämmöneristyskyky on. U-arvot on määritetty eri rakennusmateriaaleille. Haluttaessa määrittää esimerkiksi seinän U-arvo, summataan nämä seinässä olevat rakennusmateriaalien U-arvot yhteen.

U-arvon laskeminen:

''''''''''''''1
U= –––
''''''''''''''RT

RT saadaan laskemalla ensin yksittäisille materiaaleille lämmönvastus (R), joka saadaan jakamalla kerrospaksuus (d) normaalisella lämmönjohtavuudella(l). Esimerkiksi 1. kerros:

''''''''''''''''d1
R1= –––
''''''''''''''''l1

Seuraavaksi lasketaan vaipan materiaalien yhteenlaskettu pintavastus ( R-arvo, RS ) sekä sisä- ja ulkopuolisen seisovan ilmakerroksen lämmönvastuksen
( Rsi ja Rse ) summa: RT = RS +Rsi+Rse
Tarkemmat ohjeet ja materiaalien U-arvot löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta C4.
p35_01.jpg